Anatoly Zverev

Kunst von Anatoly Zverev

"Rose" Zverev, Anatoly
"Rose"
51 x 36 cm
Zverev, Anatoly

Anatoly Zverev

1931 - 1986